Friday, November 4, 2011

Perceraian

E. PROSEDUR PENDAFTARAN PERCERAIAN

1. Pendaftar hendaklah menerima salinan keputusan pengesahan perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah

2. Pendaftar hendaklah menyemak salinan keputusan pengesahan perceraian tersebut. Jika terdapat kesilapan dikembalikan kepada pemohon untuk pembetulan di Mahkamah.

3. Setelah berpuashati Ketua Pendaftar hendaklah menanda tangani Surat Perakuan Cerai.

4. Pendaftar hanya boleh mengeluarkan Surat Perakuan Cerai setelah pemohon membuat pembayaran pendaftaran cerai

5. Pendaftar hendaklah mengeluarkan Surat Perakuan Cerai dalam tempoh tiga puluh ( 30 ) hari dari tarikh pendaftaran perceraian.


F. PROSEDUR PENDAFTARAN RUJUK

1. Pendaftar sebelum menerima laporan atau cadangan suami isteri mengenai persetujuan rujuk hendaklah memastikan bahawa permohonan pengeahan cerai telah dihantar di Mahkamah.

2. Sekiranya rujuk dilafazkan bukan di hadapan pendaftar, maka pendaftar hendaklah memastikan dan berpuashati ia dilakukan mengikut hukum syarak.


3. Pendaftar hendaklah memastikan pemohon mengisi borang permohonan rujuk dengan lengkap.

4. Pendaftar boleh mendengar lafaz untuk dilafazkan di hadapannya walaupun perceraian belum diputuskan oleh Mahkamah.

5. Pendaftar hendaklah mengemukakan surat pengesahan rujuk sementara kepada pemohon.

6. Pendaftar hanya boleh mendaftar rujuk setelah pemohon mengemukakan :


i) Surat pengesahan cerai dari Mahkamah.

ii) Bayaran pendaftar rujuk.

iii) Sijil Perakuan cerai.


7. Pendaftar hendaklah mengeluarkan surat akuan rujuk dalam tempoh tiga puluh hari ( 30 ) hari dari tempoh permohonan rujuk serta selesai didaftarkan

No comments:

Post a Comment