Sunday, April 8, 2012

Cara elak perceraiaan

  Suami memerlukan isteri untuk menenangkan hatinya. Sebab itulah dalam Al-Quran. Ada di anjurkan supaya berdoa untuk mencari kebahagian suami isteri dengan maksudnya "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa". 

Sifat saling memerlukan antara lelaki dan perempuan menjadikan mereka pasangan yang lengkap-melengkapi.

  Namun demikian, jika lelaki dan perempuan diciptakan saling melengkapi, mengapakah terjadi konflik dan perceraian dalam rumah tangga? Adakah hanya dengan mengetahui punca masalah rumah dapat mengelakkan berlakunya perceraiaan. Lazimnya, kita akan dapat melihat bahawa lelaki dan perempuan mengalami konfilik rumah tangga disebabkan perbezaan cara lelaki dan perempuan berfikir. Perbezaan cara pemikiran ini akan menyebabkan konflik rumah tangga tidak dapat di elakkan, melainkan kedua-dua pasangan suami isteri tersebut gila atau pun mental. 

Harapan suami kepada Isteri:

1. Menghormati dan taat kepada suami.
2. Menerima kelebihan dan kekurangan suami.
3. Setia

Harapan isteri kepada suami:

1.Melindungi diri dan perasaanya.
2. Memenuhi kehendak dan kemahuan diri mengikut kemampuan suami.
3. Mendidik kekurangan diri.

Jadi, untuk mengharungi rumah tangga ini, perlu ada kesefahaman dan komunikasi yang jelas. 

No comments:

Post a Comment